Telefón

  Tel.: +421 918 404 251  Email:v.strelec-ZVNC-maklerstrelec.sk

Vyhľadávanie

V ponuke je 19 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Veľký obrat na realitnom trhu? Ceny nových nehnuteľností začali opäť rásť! Veľký obrat na realitnom trhu? Ceny nových nehnuteľností začali opäť rásť!...
Komu zveriť predaj Vašej nehnuteľnosti? Komu zveriť predaj Vašej nehnuteľnosti? Úvaha na ceste k úspešnému predaju...
Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť? Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť? Daňová povinnosť. Čo by ste o...
Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Je vaším najväčším snom zaobstarať si krásny...

Máte otázky? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Kontaktujte nás!

Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť?

Daňová povinnosť. Čo by ste o nej mali vedieť?

Daňová povinnosť neobchádza ani príjem pri predaji bytu. Ako vypočítať výšku dane a aké povinnosti sa s tým ešte spájajú?

Ako vypočítať výšku dane z predaja nehnuteľnosti a aké povinnosti sa s tým ešte spájajú?

Ak ste ako fyzická osoba predali nehnuteľnosť, je vašou povinnosťou tento príjem aj priznať v daňovom priznaní a zaplatiť vypočítanú daň. 

Daňové priznanie treba podať do konca marca, príp. júna alebo septembra, ak ste požiadali o odklad, v nasledujúcom kalendárnom roku, ako vám bol tento príjem z predaja nehnuteľnosti vyplatený.

V praxi to znamená, že ak ste nehnuteľnosť predali v roku 2020, musíte daň z predaja zaplatiť v roku 2021. Sadzba na výpočet dane je 19% na tú časť základu dane ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 €. Na tú časť základu dane, ktorá túto sumu presiahne, sa použije sadzba 25%.

Ako vypočítať daň z predaja nehnuteľnosti?

Dôležité je vedieť, že daň sa neplatí priamo z ceny, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Do úvahy sa berie rozdiel medzi kúpnou cenou a predajnou cenou. Navyše si môžete započítať aj isté náklady spojené s nehnuteľnosťou, musíte ich však vedieť dokázať dokladmi o zaplatení.

Medzi položky, ktoré si môžete zahrnúť do nákladov patrí napríklad:

  • odmena znalcovi alebo advokátovi

  • výdavky na rekonštrukciu nehnuteľnosti

  • provízia realitnému agentovi

Môže sa tiež stať, že daň platiť nemusíte, a to vtedy, ak by obstarávacia cena v spojení s nákladmi bola vyššia ako cena, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Potrebný rozdiel by bol totiž záporný.

Oslobodenie z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Príjem z predaja nehnuteľnosti môže byť však aj oslobodený od dane, a to na základe podmienok, ktoré stanovuje zákon. Ak je váš príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, tento príjem v daňovom priznaní nie je potrebné uvádzať. Takisto sa nezarátava do hranice príjmov, ktorá určuje vznik povinnosti podať daňové priznanie.

Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia

  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ale až po 5 rokoch od preukázateľného nadobudnutia do vlastníctva 

  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Kedy je potrebné podať daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie z predaja nehnuteľností je nutné podať vtedy, ak ste ako fyzická osoba dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý už nie je oslobodný od dane z príjmov. Zároveň ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie. 

Povinnosť podať daňové priznanie vám aj v tomto prípade vzniká na základe podmienky, ak presiahnete v danom zdaňovacom období hranicu celkových príjmov - v roku 2020 bola táto hranica celkových zdaniteľných príjmov pre fyzické osoby nastavená na sumu 2 207,10 Eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazujete daňovú stratu. 

V takom prípade ste povinný príjem z predaja nehnuteľnosti priznať v daňovom priznaní.

A čo odvody do zdravotnej poisťovne?

Zákon o poistení hovorí jasne - poistné je povinné platiť aj z tzv. ostatných príjmov a práve medzi tie radíme aj príjem z predaja nehnuteľnosti. Samozrejme, okrem tých predajov, ktoré sú oslobodené od platenia dane. 

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške  14%  (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

Autor: Finančný expert Tomáš Maga

...aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.