Telefón

  Tel.: +421 918 404 251  Email:v.strelec-ZVNC-maklerstrelec.sk

Vyhľadávanie

V ponuke je 19 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Veľký obrat na realitnom trhu? Ceny nových nehnuteľností začali opäť rásť! Veľký obrat na realitnom trhu? Ceny nových nehnuteľností začali opäť rásť!...
Komu zveriť predaj Vašej nehnuteľnosti? Komu zveriť predaj Vašej nehnuteľnosti? Úvaha na ceste k úspešnému predaju...
Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť? Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť? Daňová povinnosť. Čo by ste o...
Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Je vaším najväčším snom zaobstarať si krásny...

Máte otázky? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Kontaktujte nás!

Etický kódex

Je chápaný ako súbor všeobecne rešpektovaných hodnôt, predstáv a očakávaní, prístupov, deklarovaných noriem a vzájomných vzťahov, ktorý sa dlhodobo prejavuje v individuálnom i skupinovom správaní a odlišuje vhodné a akceptovateľné správanie od nežiaduceho.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej nás všetkých.

 

1     Za každýh okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.

2     Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.

3      Klienta informuje o priebehu prípadu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.

4      Svoje služby sprevádza odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.

5      Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len s písomným súhlasom vlastníka

6     Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.

7     Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.

8     Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.

9     Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant kancelárie, riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.

10    Snaží sa o šírenie dobrého mena rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec

 

Svoju prácu robíme svedomito a orientujeme sa na služby pre zákazníkov, pričom rozvíjame schopnosti a možnosti našich spolupracovníkov, aby mohli hľadať efektívne a inovatívne riešenia

Vážime si rozmanitosť, podporujeme profesionálny rozvoj a oceňujeme úspech a kreativitu, ktoré sú hnacou silou produktivity a pokroku.