Telefón

  Tel.: +421 918 404 251  Email:v.strelec-ZVNC-maklerstrelec.sk

Vyhľadávanie

V ponuke je 34 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Kupujete nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás. Je vaším najväčším snom zaobstarať si krásny...
Ceny nehnuteľností na bývanie v SR pokračujú v rýchlom raste Ceny nehnuteľností na bývanie v SR pokračujú v rýchlom raste Napísal Róbert Bosák, 06.05.2021...
10 najvyšších budov na Slovensku TOP 10 najvyšších budov na Slovensku 09. apríl 2021  v  Zaujímavosti zo sveta...

Máte otázky? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Kontaktujte nás!

Etický kódex

Je chápaný ako súbor všeobecne rešpektovaných hodnôt, predstáv a očakávaní, prístupov, deklarovaných noriem a vzájomných vzťahov, ktorý sa dlhodobo prejavuje v individuálnom i skupinovom správaní a odlišuje vhodné a akceptovateľné správanie od nežiaduceho.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej nás všetkých.

 

1     Za každýh okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.

2     Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.

3      Klienta informuje o priebehu prípadu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.

4      Svoje služby sprevádza odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.

5      Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len s písomným súhlasom vlastníka

6     Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.

7     Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.

8     Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.

9     Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant kancelárie, riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.

10    Snaží sa o šírenie dobrého mena rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec

 

Svoju prácu robíme svedomito a orientujeme sa na služby pre zákazníkov, pričom rozvíjame schopnosti a možnosti našich spolupracovníkov, aby mohli hľadať efektívne a inovatívne riešenia

Vážime si rozmanitosť, podporujeme profesionálny rozvoj a oceňujeme úspech a kreativitu, ktoré sú hnacou silou produktivity a pokroku.